Příznivé ceny

Příznivé ceny

Doprava v ČR zdarma nad 2 000,-

Doprava v ČR zdarma nad 2 000,-

Věrnostní program

Věrnostní program

 • Úvod
 • Ochrana soukromí

Ochrana soukromí

Informace o zpracování osobních údajů

 1. Společnost LANEX a.s., se sídlem na adrese Hlučínská 96/1, Bolatice, PSČ: 747 23, IČO: 033 27 761, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10690 (dále jen „Správce“), zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště
 • telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • IP adresa
 • Zakoupené zboží, datum
 1. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za následujícími účely:
  • identifikace smluvních stran;
  • vyřízení objednávky a plnění smlouvy; a
  • evidence objednávek, resp. uzavřených smluv;
  • případné budoucí uplatnění a obrana práv a povinností smluvních stran.
 1. Osobní údaje budou uchovány a zpracovávány za výše uvedenými účely po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
 2. Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují subjekty, jejichž služby jsou nezbytné pro dosažení některého z účelů uvedených výše. Takovými subjekty jsou: (i) dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, (ii) poskytovatelé hodnotících služeb, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění hodnocení, (iii) poskytovatele platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky a dále zpracovatelé nebo třetí strany, kterými jsou
  • Poskytovatel softwaru ARSY line, s.r.o.
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 1. Na emailovou adresu vám poté, co se stanete zákazníky Správce, budou Správcem zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Pokud odhlásíte odběr obchodních sdělení, Vaše emailová adresa nebude dále za tímto účelem Správcem zpracovávána.
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu Správce.
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů